MMXIII

Siffran 2013 i vårt "arabiska" talsystem skrivs i det romerska talsystemet som "MMXIII".

Här är några närliggande romerska tal:

2008 -> MMVIII
2009 -> MMIX
2010 -> MMX
2011 -> MMXI
2012 -> MMXII
2013 -> MMXIII
2014 -> MMXIV
2015 -> MMXV
2016 -> MMXVI
2017 -> MMXVII
2018 -> MMXVIII

Några andra slumpvis valda

27
145
480
1311
1476
2177
3051
3074
3241
3727